Zorunlu trafik sigortası, kaza yapıldığında karşı tarafın ölümüne, yaralanmasına veya aracına zarar verildiyse, bu zararları ödeyen eden sigortadır. Bu zararlar için belirli limitler vardır, hasar bu limitleri aşıyorsa farkını sigortalı öder. Araç başka bir şahsa satıldığında, sigortanın kullanılamayan kısmı geri alınabiliyor ve aracın alımından 15 gün süre ile eski sigortanın geçerliliği devam ediyor. Böylece aracın yeni sahibine işlemlerini yapabilmesi için belirli bir süre tanınmış oluyor.

Sigortalı, sigorta süresince sigortasını kullanmazsa, bir sonraki yapılacak sigortada indirim de alıyor. Trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak her şehrin sigorta ücretleri farklılıklar gösterebiliyor. Bu yüzden araçlar sigortalanırken aracın kayıtlı olduğu il değil, kullanıldığı ile göre yaptırmak gerekiyor.

Trafik Sigortası Yaptırmayanlara Uygulanan Yaptırımlar

Eğer zorunlu trafik sigortası yapılmamışken araç trafik polisi tarafından yakalanırsa, para cezası yazılıyor ve araç çekiciyle resmi park yerine çekiliyor. Aracı geri alabilmek için, hem sigortanın yapılması (%5 gecikme zammıyla) hem de park ücretinin ödenmesi gerekiyor. Bu ücretlerle birlikte, karşı tarafın hasarının da ödenmesi birleştiğinde, zorunlu trafik sigortasının ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca, bu sigorta yaptırılmadan araç muayenesi de yapılmıyor ve kazada tamamen kusurlu haline geliniyor.

Sigortalının Yapması Gereken Faaliyetler

Sigortalı olayı on gün içinde sigortacıya bildirmeli, sigortacının talimatlarını yerine getirmeli, istenilen bilgileri ve olay mahkemeye yansıdıysa, mahkemeden gelen her türlü resmi evrakı sigortacıya ulaştırmalı, tutulan tutanağı süratle sigortacıya iletmelidir.

Sigortanın Kapsamında Olan Teminatlar

Sigortacı; maddi zararları (aracın değer kaybı dahil), mağdur veya mağdurların sağlık giderlerini (protez bedelleri dahil), sürekli sakatlık tazminatını (sağlık kurulunun verdiği sakatlık oranı üzerinden) ve ölümlü kazalarda ölen şahsın bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağladığı desteğin kesilmesinden kaynaklanan zararları ödemek zorundadır.

Sigortalıya Tazminatın Ödenmeyeceği Durumlar

Kazayı yapan kişi bu kazayı kasti olarak yapmışsa veya ağır kusuru varsa, kazayı yapanın ehliyeti yoksa, süresi geçmişse veya resmi makamlarca alı konulmuşsa, sigortalı alkollü veya uyuşturucu kullanmışsa, kaza yapan araç ruhsatsız veya ruhsata uygun yük ve yolcu taşınmamışsa, kaza yapan araç çalınmış veya gasp edilmişse ve bunlardan sigortalı sorumluysa ve bedeni hasarlı kazada sigorta olay yerini terk etmişse, sigortalıya tazminat ödenmiyor.