Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?


Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi hasarları teminat altına almasıdır. Trafik sigortası ise, arabanızın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.Trafik sigortası, yalnız üçüncü kişilere verilen zararları karşılıyor yani kendi aracınızın hasarını ödemiyor. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması yararınıza.Sigorta şirketleri, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturuyor. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası,  Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası  gibi teminatlarda ek poliçelerle veriliyor.Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. 

Kasko Sigortası’nda aracın pert/ağır hasarlı olması halinde veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre sigorta bedeli kısmında belli bir tutar yer almıyor. Yanlızca poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır” ibaresine yer veriliyor. Şirketler rayiç değer belirlemek için genellikle 3 ayrı noktadan fiyat alarak rayiç değeri belirliyor. Rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede yer veriliyor, bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan liste esas alınıyor. Bu liste www.tsb.org.tr adresinde bulunuyor.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden iptal yani feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.

Bir önceki yazımız olan Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 2019 başlıklı makalemizde Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası nedir ve Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası zorunlu mu hakkında bilgiler verilmektedir.