Hisse, anonim şirketi ortakları ile ihraç edilmiş ve anonim şirketi ortaklık sermaye payını simgeleyen kıymetli evrak özelliğinde bulunan senetler oluyor. Borsada yatırım yapmak denildiği zaman birçok kişinin aklına hisse senetleri geliyor. Filmlerden ve yakın çevrelerden borsada batmış olan insanların da, hisse senedi kelimesi sıkça duyulur. Belli bir miktarda parası, bulunup değerlendirmek isteyen şahıslardan da çok sık hisse senedi duyulur. Ayrıca annelerin de yastık altında bulundurduğu ve sakladığı, altın yatırımı olarak bilindiği hisse senedi yatırımı da bir hayli fazla yapılıyor.

Borsa binalarının yapılması, hisse senetlerinin de el değiştirmeye başlaması ile oluşuyor. Daha önceleri borsa faaliyetleri, panayır ve pazar yerlerinde yapılmaktaydı. Dünya deniz ticaretinin ilerleme gösterdiği zamanda hisse senetlerinin ticari prosedür dahil olması ile birlikte borsa faaliyetleri de genişlemiş oluyor. Artan prosedür hacmi ile birlikte daha güven verici yerlere ve kayıt altına alınan prosedürlere gereksinim duyuluyor. Bu sebeple de borsa binaları kuruluyor. Borsa denildiği zaman akla ilk gelen hisse senedinin akla gelme sebebi de bu oluyor.

Hisse Senetlerinin Özellikleri

Hisse senetlerinin hukuki özelliklerini Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu incelemekte. TTK’ya bakılırsa hisse senetleri, şirket malının bir parçasını temsil eden evraklar oluyor. Şirketin asıl sözleşmesi içinde bulunan, sermayenin kaç hisse senedi olarak ayrılacağı ve her hissenin sermaye olarak ne kadarını temsil edeceği belirtilmelidir. Ortaklık bakımından her bir hisse senedi, hukuki birimi teşkil ediyor ve hukuken de bölünmesi mümkün olmuyor. Hisse senetleri kıymetli evrak niteliğine sahip oluyor. Ayrıca çeşitli haklar ve sorumluluklar getiriyor. Hisse senedine sınırlanmış olan haklar ise haricen devredilmiyor. Hisse senedinin devredilmesi ile beraber temsil ettiği haklar da devredilmiş oluyor.

Hisse Senetlerinin Avantajları

Hisse senedine yatırım yapılır ise, arzu edilen şirkete de ortak olma hakkı elde edilmiş oluyor. .Yatırım yapılan şirketin kazanç payı temettü ve mal artırımına da katılma hakkına sahip olunuyor. Hisse senedi piyasasında bulundurulan mevduatlar en iyi şekilde nemalandırılıyor. Hisse senedi kolay bir şekilde nakit olarak çevrilebiliyor.

Hisse Senedi Türleri

Hisse senedi şirkete ait olduğu şirketin belli oranda olan bir kısmını temsil edip hisse senetlerine ise adi hisse senedi deniliyor. Şirketin kuruluşunda ya da mal artırımında çıkan hisse senetlerine ise bedelli hisse senetleri deniliyor. Hisse senedinin üstünde yazılı bulunan değere nominal değer deniliyor. Bir hisse senedi üstünde yazılı bulunan nominal değerden daha fazla bir bedelle ihraç edilirse eğer, bu hisse senedi primli olan hisse senedi oluyor.

Bir önceki yazımız olan Hayat Sigortası Ölen Kişinin Kredisini Öder mi? başlıklı makalemizde hayat sigortası, hayat sigortası neden yapılmalı ve hayat sigortasının önemi hakkında bilgiler verilmektedir.