İnsanlar özellikle ilerleyen yaşlarda kendisinin vefatı durumda, geride kalan aile bireylerinin durumunu düşünmek zorundadır. Bunlar varsa banka borçları, krediler, çocukların eğitimi ve geride kalanların yaşam kalitesi olarak sıralanabilir. Esas teminatı sigortalının vefatı olan hayat sigortası, sigortalının beklenmedik bir olaydan vefatı sonrası aile bireylerine sağladığı maddi yardımla, bu problemlerin çözümüne katkı sağlıyor. Hayat sigortasını 18-65 yaş arasındaki herkes yaptırabilir, 18 yaşından küçük olanları ise velileri yaptırır.

Hayat Sigortasının Kapsadığı Teminatlar Nelerdir

Hayat sigortasının en önemli teminatı kaza sonucu sigortalının vefat etmesidir. Ayrıca, kaza veya hastalık sonucu maluliyet (geçici ve daimi maluliyet) ve tedavi giderleri, tehlikeli ve normal hastalıklar ile işsizlik teminatları da poliçeye ek teminatlar olarak eklenebiliyor. Bütün bu teminatların kapsam dışındaki durumları vardır. Hayat sigortası poliçesi hazırlanırken, özellikle teminatlar bölümü çok dikkatli incelenmelidir. Tazminat mağdurları, genellikle bu bölüm yüzünden sorunlar yaşıyorlar.

Hayat Sigortasının Avantajları Nelerdir

Oluşabilecek bir sakatlık halinde, tedavi masrafları ve tazminat alınarak normal yaşam sürdürülebilir, vefat halinde ise ödenecek tazminat ile aile bireylerin vefat eden sigortalıdan dolayı oluşan kayıpları asgariye iner, kritik bir hastalığın ve poliçeye dahil olan bir kaza sonucu oluşan rahatsızlıkların tedavisi için gerekli olan yüksek ödemeler, aile bütçesine zarar vermeden sigorta tarafından ödenir ve sigortalı eğer bir işte çalışıyorsa belirli oranda vergi indimi alır. Ayrıca birikimli hayat sigortasını kullanıyorsa, aynı zamanda sigorta süresince ödediği primler üzerinden birikim de sağlamış olur.

Hayat Sigortası Ürünleri Nelerdir

Her sigorta firması müşterilerine özel ürünler sunarlar ama genellikle bu ürünler; vefat halinde kredi kartı borçlarının kapatıldığı kredi kartı hayat sigortası, çocukların eğitim masraflarının tamamının veya bir kısmının (poliçe ve ödenecek prim kapsamında) karşılandığı eğitim sigortası, özellikle kritik kadın hastalıklarına yönelik sağlıklı kadınlar sigortası, birikimli ve teminatlı birikimli hayat sigortası ve daha çok hastalığı kapsayan ve daha yüksek tazminatlar ödenen VİP hayat sigortası olarak sayılabilir. Bu ürünlerin kapsamları, sigortalının ödeyeceği primlerle doğru orantılıdır. Kapsam ve tazminatlar prim miktarını arttırır.

Bir önceki yazımız olan Dünyanın En Hızlı 8 Para Kazanma Yöntemi başlıklı makalemizde en kolay para nasıl kazanılır ve oturduğunuz yerden para kazanma teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir.